Radca Prawny - Zakres działalności


Kancelaria Radca Prawny Ewa Audykowicz oferuje pomoc prawną dla osób indywidualnych i firm.

Pomoc prawna realizowana jest poprzez konsultacje indywidualne (porady prawne), stałą obsługę prawną firm i osób prywatnych oraz reprezentację klienta w postępowaniach sądowych.

Radca prawny Ewa Audykowicz specjalizuje się w pomocy prawnej w takich dziedzinach jak:

 

Wszelka pomoc prawna wykonywana przez Kancelarię odbywa się z zachowaniem zasad Kodeksu etyki zawodowej radców prawnych,
a informacje uzyskane od Klienta są chronione tajemnicą zawodową. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest ściśle związany
z istotą zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, warunkuje prawidłowe wykonywanie tego zawodu, ochronę dóbr osobistych i majątkowych Klienta oraz chroni zaufanie Klienta oparte na oczekiwaniu poufności i dyskrecji.