Radca Prawny - Nasze doświadczenie


 

Radca Prawny - Zarządzający kancelarią

Radca prawny mgr Ewa Audykowicz

Wpis na listę radców prawnych OIRP Wrocław nr 737 z roku: 1984.

Rok założenia kancelarii: 1997.

 

Wszelka pomoc prawna wykonywana przez Kancelarię odbywa się z zachowaniem zasad Kodeksu etyki zawodowej radców prawnych,
a informacje uzyskane od Klienta są chronione tajemnicą zawodową. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest ściśle związany
z istotą zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, warunkuje prawidłowe wykonywanie tego zawodu, ochronę dóbr osobistych i majątkowych Klienta oraz chroni zaufanie Klienta oparte na oczekiwaniu poufności i dyskrecji.