Możliwości współpracy z kancelarią


Kancelaria radcy prawnego Ewy Audykowicz oferuje pomoc prawną dla osób indywidualnych i firm.

Pomoc prawna realizowana jest poprzez:

Kancelaria oferuje pomoc prawną realizowaną poprzez:

 

Wszelka pomoc prawna wykonywana przez Kancelarię odbywa się z zachowaniem zasad Kodeksu etyki zawodowej radców prawnych,
a informacje uzyskane od Klienta są chronione tajemnicą zawodową. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest ściśle związany
z istotą zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, warunkuje prawidłowe wykonywanie tego zawodu, ochronę dóbr osobistych i majątkowych Klienta oraz chroni zaufanie Klienta oparte na oczekiwaniu poufności i dyskrecji.