Kontakt


Adiuto - Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Audykowicz

ul. Ładna 12/8 (okolice Placu Grunwaldzkiego)
50-353 Wrocław

tel. 71 345 35 00 lub 791 334 255
e-mail: adiuto@op.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 (możliwe odstępstwa w szczególnych przypadkach).


Wyświetl większą mapę

 

 

Wszelka pomoc prawna wykonywana przez Kancelarię odbywa się z zachowaniem zasad Kodeksu etyki zawodowej radców prawnych,
a informacje uzyskane od Klienta są chronione tajemnicą zawodową. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest ściśle związany
z istotą zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, warunkuje prawidłowe wykonywanie tego zawodu, ochronę dóbr osobistych i majątkowych Klienta oraz chroni zaufanie Klienta oparte na oczekiwaniu poufności i dyskrecji.